Dane te zmniejszyły oczekiwania inwestorów na podwyżkę stóp procentowych w USA w połowie bieżącego roku. Wartość euro względem dolara dotarła w okolice górnego ograniczenia płaskiego kanału wzrostowego w którym pozostaje od niemal miesiąca. Bariera ta usytuowana jest obecnie nieco powyżej 1,4500. W najbliższym czasie będzie ona bardzo istotna dla notowań eurodolara. Jeśli powiodą się próby jej trwałego przebicia, kurs EUR/USD zyska potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu. O godz. 9.00 kształtował się on na poziomie 1,4485. Dzisiaj na rynek nie napłyną już żadne istotne dane makro, które mogłyby mieć wpływ na notowania EUR/USD. 

Na światowych rynkach panują dzisiaj dość dobre nastroje inwestycyjne. Pozytywnie wpłynęły na nie lepsze od prognoz dane z Chin na temat handlu zagranicznego w grudniu. Dobra atmosfera panująca na giełdach pozytywnie wpływa na notowania złotego. Kurs EUR/PLN testuje dzisiaj bardzo istotne pasmo wsparć 4,0400-4,0650. Pasmo to w najbliższych godzinach powinno hamować aprecjację polskiej waluty względem euro.