Holenderski Heineken zgodził się kupić od meksykańskiej Femsy oddziały zajmujące się produkcją piwa za kwotę 7,7 miliarda dolarów. Femsa, czyli Fomento Economico Mexicano to największy w Ameryce Łacińskiej producent napojów.

Decyzja Heinekena uwarunkowana jest przede wszystkim możliwością zwiększenia ilości wytwarzanych przez firmę alkoholowych towarów na terenie Meksyku, stanowiącego dzisiaj czwarty na świecie rynek piwa pod względem zyskowności sprzedaży. Szacuje się, że dzięki przejęciu holenderska firma w ciągu najbliższych trzech lat zarobi 150 miliardów euro.

Dzięki skoncentrowaniu się na rynku Ameryki Łacińskiej Heineken planuje także jeszcze w większym stopniu uniezależnić się od popytu w krajach europejskich. Jak mówi prezes zarządu Jean-Francois van Boxmeer, omawiana transakcja jest zgodna ze strategią firmy, polegającą na zwiększeniu udziałów i popularyzacji marki w gospodarkach krajów rozwijających się.

W zamian za sprzedaż oddziałów produkujących piwo Fomento Economico Mexicano otrzyma od europejskiego koncernu 86 milionów nowych akcji firmy, stanowiących ok. 20 proc. udziałów w Heineken Group. A w ciągu kolejnych 5 lat Heineken zobowiązał się do przekazania meksykańskiej firmie dodatkowych 29 milionów akcji. 

Femsa to obecnie największy producent napojów w Ameryce Środkowej i Południowej. W 2008 roku sprzedaż wytwarzanego przez firmę piwa wyniosła ok. 2,88 miliarda dolarów, z czego prawie 2,2 miliardów pochodziło z meksykańskiego rynku alkoholowego. Szacuje się, że w zeszłym roku całkowite wpływy ze sprzedaży piwa wyniosły ok. 3,6 miliarda dolarów.