"Zgoda akcjonariuszy na ustanowienie wymaganych zabezpieczeń przybliża spółkę do uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes zarządu ZCh Police Zbigniew Miklewicz. Na początku grudnia ARP zadeklarowała ZCh Police pomoc publiczną na ratowanie przedsiębiorstwa w wysokości 150 mln zł. Agencja otrzymała wówczas od Zakładów wniosek w tej sprawie. ARP podała, że wniosek ten został przekazany do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i o wydanie opinii oraz do Komisji Europejskiej. Jej decyzja jest wymagana do udzielenia takiej pomocy.

>>> Czytaj też: ZCh Police porozumiały się z PGNiG ws. płatności za gaz ziemny

ARP wyjaśniła, że pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup surowców oraz bieżącą działalność spółki. W ciągu pół roku od otrzymania pomocy spółka będzie zobowiązana do przygotowania programu restrukturyzacji, który umożliwi jej odzyskanie trwałej konkurencyjności na rynku. Agencja podkreśliła, że wypłaci spółce środki po przedstawieniu odpowiednich zabezpieczeń pożyczki oraz wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych.

Rzecznik ZCh Police Rafał Kuźmiczonek powiedział w poniedziałek PAP, że ARP ma wypłacić Policom 150 mln zł pożyczki w jednej transzy, najpóźniej do końca stycznia. ZCh Police od maja br. realizują program restrukturyzacji. Jednym z jego elementów miał być odnawialny kredyt obrotowy w wysokości 190 mln zł, przeznaczony na spłatę zobowiązań, m.in. wobec PGNiG za dostarczony w pierwszym półroczu br. gaz ziemny i zakup surowców potrzebnych do bieżącej działalności. O przyznanie kredytu Police ubiegały się w banku PKO BP. Kredyt do kwoty 150 mln zł miała poręczyć ARP. Jednak kilka tygodni temu ARP uznała to rozwiązanie za niewłaściwe i zaproponowała Policom jako formę udziału w restrukturyzacji spółki gotówkową indywidualną pomoc publiczną.

>>> Czytaj też: Kredyt z Agencji Rozwoju Przemysłu uratuje Police

Do takiego rozwiązania ARP skłoniły bieżące wyniki finansowe spółki, wskazujące na konieczność pogłębienia programu restrukturyzacji. Ponadto poręczenie kredytu mogłoby zostać uznane przez Komisję Europejską za niedozwoloną formę pomocy publicznej. Przy indywidualnej gotówkowej pomocy nie ma ryzyka negatywnego stanowiska KE, gdyż Komisja akceptuje takie rozwiązania.

ZCh Police zamknęły trzeci kwartał 2009 r. stratą netto w wysokości 95 mln zł. Realizowany od maja br. program restrukturyzacyjny spółki przewiduje m.in. zmiany organizacyjne w obszarze sprzedaży i wzrostu akwizycji, redukcję kosztów przez optymalizację posiadanych mocy produkcyjnych, zmniejszenie zatrudnienia i sprzedaż udziałów w spółkach zależnych. W raporcie finansowym za trzeci kwartał 2009 r. zarząd ZCh Police podał, że do końca br. planowane wpływy z aktywizacji handlu mają wynieść 80,4 mln zł, redukcja kosztów ma przynieść 118,4 mln zł, redukcja zatrudnienia 50,6 mln zł, a sprzedaż udziałów w spółkach zależnych 13 mln zł

>>> Czytaj też: Resort skarbu nie będzie przyspieszał prywatyzacji Polic

W poniedziałek NWZA Police podjęło również uchwałę o wprowadzeniu do rady nadzorczej Szymona Ruty z ramienia ARP. Ruta jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2002 - 2003 był zastępcą dyrektora pionu restrukturyzacji w PGNiG. Od kwietnia 2004 roku pracował w firmie PKP Przewozy Regionalne jako członek zarządu odpowiedzialny za finanse spółki. Od listopada 2009 roku jest doradcą prezesa zarządu ARP, a także zajmuje się koordynacją wybranych projektów prywatyzacyjnych.