Chodzi o spółki: ERG w Dąbrowie Górniczej, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny w Płocku, ProFounders Ventures Management GmbH w Monachium, Spółkę Pracowniczą OBR Płock. W połowie grudnia MSP zaprosiło inwestorów do negocjacji w sprawie kupna 85 proc. akcji płockiej spółki. Na oferty resort czekał do 17 grudnia. Negocjacje dotyczyły głównie ceny za akcje oraz proponowanego programu rozwoju spółki, który obejmuje m.in. zobowiązania do podwyższenia kapitału. Obecnie do Skarbu Państwa należy 100 proc. akcji tej spółki.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wizzair stracił ukraińskiego dostawcę paliw

Ośrodek prowadzi badania na rzecz sektorów rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska. Jest jedynym producentem benzyny lotniczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zajmuje się również produkcją dodatków uszlachetniających do paliw oraz biopaliw, a także chemikaliów.

Najważniejszym partnerem firmy jest Polski Koncern Naftowy Orlen jako dostawca surowców oraz odbiorca usług i produktów Ośrodka. Około 60 proc. sprzedaży produktów Ośrodka trafia na rynek krajowy, a blisko 40 proc. na eksport. Głównym produktem eksportowym spółki są benzyny lotnicze, sprzedawane do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej, Rosji, Białorusi, Ukrainy, a także do Jordanii i Emiratów Arabskich. Przedsiębiorstwo planuje inwestycje m.in. w rozbudowę zaplecza badawczego oraz modernizację instalacji do produkcji benzyny lotniczej.