New World Resources

Spółka górnicza New World Resources (NEWWORLDR) zamknął sprzedaż swojej spółki zależnej NWR Energy. Nabywcą jest Dalkia Ceska Republika. Ustalona cena to w przybliżeniu 122 miliony euro w gotówce, która zostanie następnie skorygowana na podstawie skonsolidowanego wyniku EBIDTA osiągniętego w 2009 r. przez NWR Energy, wyników obrotu energią prowadzonego przez Czech-Karbon oraz zadłużenia netto.

Bank Millennium

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Banku Millennium w związku z ofertą publiczną akcji serii L oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L, praw poboru akcji serii L oraz praw do akcji serii L.

Bank Millennium zaoferuje do 425 mln akcji serii L i 849,18 mln praw poboru. Spółka chce też wprowadzić do obrotu prawa do akcji serii L. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości 13 stycznia.

Cyfrowy Polsat

Analitycy Deutsche Bank podwyższyli rekomendację dla Cyfrowego Polsatu (CYFRPLSAT) do "kupuj" z "trzymaj". 12-miesięczna cena docelowa dla największej platformy wynosi 17 zł za sztukę. W poniedziałek na zamknięciu sesji akcje Cyfrowego Polsatu kosztowały na GPW 15,60 zł.

PZ Cormay

PZ Cormay szacuje, że przychody grupy w 2009 roku wyniosą między 35 a 40 mln zł. W 2010 roku spółka spodziewa się podwojenia sprzedaży grupy w stosunku do roku 2008, gdy wyniosła ona ok. 31 mln zł.

Kredyt Inkaso

Zarzad Kredyt Inkaso SA (KREDYTIN) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w grudniu 2009 r. wyniosły 2 560 tys. zł.

Travelplanet.pl

Zarząd Travelplanet.pl (TRAVELPL) informuje, że wartość zrealizowanego przez Travelplanet.pl obrotu w grudniu 2009 wyniosła 8.839 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do grudnia 2008 roku o 9%.

Wartość zrealizowanego przez TRAVELPL obrotu w okresie od 01.01-31.12.2009 wyniosła 155.676 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku na poziomie 1%.