– Przygotowane zostały założenia do ustawy o kredycie konsumenckim, która reguluje leasing konsumencki. Według niej, klient będzie miał obowiązek nabycia rzeczy po zakończeniu okresu leasingu – mówi Justyna Obrębska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodaje, że projekt ustawy powinien być gotowy jeszcze w I kwartale, bo Polska jest zobowiązana implementować unijną dyrektywę w tym zakresie nie później niż do 11 czerwca 2010 r.

>>> CZYTAJ TEZ: Prywatne używanie służbowych aut trudno sprawdzić

Przepisy podatkowe do zmiany

Istotniejsze są jednak postępy prac w Ministerstwie Gospodarki nad projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ma ona zmienić ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, m.in. w tym zakresie, w którym dotyczą one leasingu. Tak naprawdę to właśnie one otworzą rynek leasingu konsumenckiego.

– Roboczy projekt ustawy – bo nie posiada on jeszcze statusu oficjalnego dokumentu rządowego – jest na etapie wstępnych konsultacji społecznych. Potrwają one co najmniej do 15 stycznia – poinformowała Bogna Gudowska z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki.

>>> CZYTAJ TEŻ: Dostęp do leasingu będzie łatwiejszy

Nie będzie uwag

– Projekt jest zgodny z naszymi postulatami, zatem uwag zgłaszać nie będziemy – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Dodaje, że dzięki zmianom zawartym w projekcie zostaną osiągnięte dwa podstawowe cele: konsument będzie mógł zakończyć umowę leasingu w każdym czasie oraz rozstrzygnięte zostaną wątpliwości dotyczące scedowania prawa do amortyzacji na klienta. I leasingodawcy, i resort gospodarki zgodnie zapewniają, że wprowadzenie tych zmian miałoby dla budżetu pozytywny skutek, bo umożliwiłoby rozwój leasingu dla osób fizycznych.

– Wzrost ten będzie skutkował zwiększeniem dochodów podatkowych producentów, jak i firm leasingowych. Jednocześnie konsument nie będzie uprawniony do dokonywania jakichkolwiek odpisów podatkowych ze względu na korzystanie z umów leasingu – informuje Bogna Gudowska. Niestety, ta ustawa ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2011 r.

>>> CZYTAJ TEŻ: Firmy leasingowe znalazły nowe źródło dochodów - sprzedaż ubezpieczeń