Tauron Polska Energia, drugi po Polskiej Grupie Energetycznej gracz na rynku energii elektrycznej, który przygotowuje się do publicznej emisji akcji, podliczył inwestycje za ubiegły rok. Wyniosły one około 1,5 mld zł, a grupa inwestowała w odtworzenie i modernizację mocy wytwórczych (około 0,6 mld zł), rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych (około 0,8 mld zł) oraz w wydobycie węgla kamiennego (0,1 mld zł). Planów na ten rok na razie nie ujawnia. Powód to trwające przygotowania do debiutu giełdowego. To w tym roku priorytet dla grupy.

Szczegóły będą w prospekcie

– Decydując się na ścieżkę giełdową, liczymy na pozyskanie środków na planowane inwestycje, których szczegóły zostaną opisane w prospekcie emisyjnym. Znajdą się wśród nich sztandarowe projekty, o których mówimy od dawna – mówi Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia.

O ile faktycznie nic lub niewiele się zmieniło w jej planach, jak sugeruje Dariusz Lubera, o tyle należy liczyć się z tym, że wpływy z emisji mogą być na przykład wykorzystane na budowę nowej elektrowni w Jaworznie o mocy 900 MW. To jedna z największych inwestycji, którą grupa zapowiadała po przyjęciu strategii na lata 2008–2012, która zakładała uruchomienie inwestycji w nowe źródła wytwórcze o mocy około 3000 MW.