Agencja podała, że rating jest zgodny z długoterminowy ratingiem Polski dla zadłużenia w walucie zagranicznej, którego perspektywa jest stabilna.

W poniedziałek Polska wyemitowała 15-letnie obligacje o wartości 3 mld euro i wycenie 148 pb powyżej średniej swapowej w euro.