"Fitch szacuje, że realny wzrost PKB Polski wyniósł 1,1 proc. w 2009 r., co wyraźnie kontrastuje z szacowanym (niewyrównanym) średnim spadkiem PKB o 5,8 proc. odnotowanym u pozostałych 26 członków UE" - głosi komunikat.

Popyt krajowy wspierały efekty obniżki stawek PIT oraz "stosunkowo silny sektor bankowy", który nadal udziela kredytów, choć w wolniejszym tempie, podkreśla agencja. "Dostosowaniu zewnętrznemu pomagał płynny kurs walutowy Polski oraz wiarygodna polityka pieniężna, przy czym deficyt na rachunku obrotów bieżących zmniejszył się do ok. 1,6 proc. PKB w 2009 r. z 5,5 proc. w 2008 r. Fitch prognozuje realny wzrost PKB na 1,5 proc. w 2010 r." - czytamy dalej. Fitch nadał emisji 15-letnich euroobligacji rating A-, równy długoterminowemu ratingowi suwerennemu (IDR), z perspektywą stabilną.

Wcześniej we wtorek resort finansów podał, że sprzedał euroobligacje za 3 mld euro.