"Fitch prognozuje, że zadłużenie sektora rządowego i samorządowego wzrośnie do 56,6 proc. PKB na koniec 2010 r. (z 47 proc. w 2008), potencjalnie przekraczając próg 55 proc., zapisany w Ustawie o finansach publicznych, co automatycznie uruchamia ograniczenia dla budżetu 2012 (Ustawa o finansach publicznych odnosi się do krajowych definicji długu publicznego, a nie miar ESA95" - głosi komunikat.

Agencja podkreśla, że przyspieszenie prywatyzacji i silniejszy złoty mogłyby spowolnić wzrost tego wskaźnika. Fitch przewiduje ponadto, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (wg ESA95, wraz z kosztem reformy emerytalnej) wzrósł do 6,0 proc. PKB w 2009 r. z 3,7 proc. w 2008 r. i, według agencji, sięgnie 6,3 proc. w 2010 r.

"Niezbędny jest wiarygodny plan zmniejszenia deficytu od 2011 r., aby zapobiec odbiegnięciu tendencji dotyczących deficytu i długu Polski od krajów o podobnych ratingach. Na perspektywy konsolidacji finansów publicznych cieniem kładzie się kalendarz wyborczy: wybory prezydenckie planowane na 2010 r. i parlamentarne na 2011 r." - czytamy dalej w komunikacie.

>>> CZYTAJ TEŻ: Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w 2009 roku