"Podzielam determinację rządu co do wejścia do strefy euro. Nie wydaje mi się, by kwestia różnicy w rozwoju była decydująca dla tej sprawy, ważniejsza jest dla mnie zdolność do uczestniczenia w konkurencji, która zależy od struktury gospodarki i efektywności, a nie od poziomu rozwoju" - powiedział kandydat na członka Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Hausner podczas debaty senackiej nad wyborem członków RPP.

>>> Czytaj też: Wyzwania dla strefy euro na rok 2010

W jego ocenie, polska gospodarka utrzymuje od lat wysoki poziom produktywności i przy kontynuacji tego trendu z efektywnym uczestnictwem Polski w strefie euro nie byłoby problemem. Jest jednak oczywiste, że do węża walutowego ERM2 nie należy wchodzić w obecnej, trudnej sytuacji globalnej, dodał.

>>> Czytaj też: Przybędzie instytucji zajmujących się wprowadzeniem euro

"W polityce gospodarczej muszą być kamienie milowe, punkty orientacyjne, które stanowią punkt odniesienia dla polityki gospodarczej, bo inaczej gospodarka ma skłonność do myślenia tylko o sprawach bieżących. Dlatego trzeba przywrócić to myślenie, mając świadomość, że mówimy o roku 2014 lub 2015 w najlepszym przypadku" - podsumował Hausner.

>>> Czytaj też: Przyjęcie euro wiąże się z pewnymi kosztami i utratą niezależności w polityce pieniężne

RPP składa się z dziewięciu członków, desygnowanych po trzech przez Sejm, Senat i Prezydenta. Pod przewodnictwem prezesa NBP Sławomira Skrzypka (do stycznia 2013 r.) przez kolejne sześć lat będą oni decydować o polskiej polityce pieniężnej i prawdopodobnie zdecydują o wstąpieniu przez Polskę do strefy euro.

>>> Czytaj też: Chojna-Duch i Bratkowski nowymi członkami RPP z mianowania Sejmu