Średnia cena obligacji wyniosła 882,95 zł przy cenie minimalnej na poziomie 882,60 zł i średniej rentowności na poziomie 5,052 proc.

>>> Czytaj też: Ministerstwo Finansów: Polska sprzedała euroobligacje za 3,0 mld euro

Na poprzednim przetargu, 2 grudnia Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje serii OK0712 o wartości 1,44 mld zł oraz 300 mln zł na przetargu uzupełniającym z oferty wynoszącej 3,5-5,0 mld zł. Średnia cena obligacji OK0712 wyniosła wówczas 876,92 zł przy cenie minimalnej na poziomie 876,76 zł i średniej rentowności na poziomie 5,099 proc.