Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o efektywności energetycznej. Określiło w nim krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, a także zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej oraz uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej.

Projekt przewiduje, że zużywające energię osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające osobowość prawną zostaną zobowiązane do podejmowania działań w celu poprawy efektywności energetycznej.

>>> Czytaj też: Deweloperzy sami wystawią sobie świadectwa energetyczne

Sposób obliczania

Efektywność energetyczną obliczać się będzie, biorąc pod uwagę wielkość efektu użytkowego danego obiektu urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach użytkowania lub eksploatacji oraz zużycie przez nie energii niezbędnej do uzyskania tego efektu. Efektywność energetyczna stanowić więc będzie stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego w typowych warunkach do ilości zużycia tej niezbędnej energii przez konkretny obiekt, urządzenie lub instalację.

>>> Czytaj też: Audyt energetyczny zwiększy energooszczędność

Zaproponowano, aby do 2016 r. uzyskano oszczędności energii finalnej w ilości nie mniej niż 9 proc. krajowego zużycia tej energii w 2007 r. Uzyskaniu oszczędności energii mają służyć zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie przedsięwzięcia polegające na zmianach technologicznych obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, mające w rezultacie służyć poprawie efektywności energetycznej.