Jednocześnie spodziewają się oni wzrostu stóp procentowych do poziomu 4,0 proc. na koniec 2010 roku - czytamy w raporcie Global Strategy banku Erste. Analitycy Erste oczekują spadku inflacji do poziomu celu NBP (2,5 proc.) w połowie roku. Po listopadzie 2009 roku wskaźnik ten wynosi 3,3 proc. "Od listopada 2009 roku inflacja czasowo wzrosła przez rosnące ceny ropy i ta tendencja powinna się utrzymywać również w pierwszych miesiącach bieżącego roku, ale później wygasać. Jednocześnie czynniki antyinflacyjne w gospodarce powinny w tym czasie systematycznie narastać" - czytamy w raporcie.

>>> Czytaj też: Inflacja w strefie euro powinna wzrosnąć w 2010 roku

Efekt netto tych zjawisk powinien odzwierciedlić się w początkowo zwyżkowej, a następnie spadającej inflacji w okresie pierwszego półrocza 2010. Pod koniec drugiej połowy roku analitycy Erste spodziewają się wystąpienia opóźnionego efektu wpływu na inflację osłabienia złotego w 2009 roku, które wraz z stopniowym ożywieniem gospodarki ponownie pchnie inflację ponownie na wyższe poziomy. "W rezultacie spodziewamy się średniorocznej inflacji w ujęciu r/r w całym 2010 roku na poziomie 2,4 proc." - piszą analitycy Erste w swoim raporcie.

>>>Czytaj też: Skrzypek: Inflacja w 2010 r. będzie poniżej 2,5-proc. celu NBP

W scenariuszu bazowym analityków Erste, Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na dotychczasowym poziomie przez większość pierwszej połowy 2010 roku. Następnie w wyniku postępującego ożywienia gospodarki i zwyżkowych tendencji inflacji Rada, w ocenie Erste, usztywni swoje stanowisko.

Pierwsza podwyżka stóp procentowych spodziewana jest przez analityków w drugim kwartale 2010 roku. "Kolejnego zaostrzenia polityki monetarnej spodziewamy się późnym latem lub wczesną jesienią. W efekcie stopy procentowe w Polsce mogą sięgnąć 4 proc. pod koniec 2010 r." - piszą analitycy Erste w swoim raporcie.

>>> Czytaj też: EBC ruszy stopy procentowe najwcześniej w grudniu

Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,5 proc. Opublikowana w październiku centralna ścieżka projekcji inflacyjnej NBP zakłada, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 3,4 proc., w roku 2010 spadnie do 1,5 proc., zaś w 2011 roku - przyspieszy do 2,1 proc. (wobec 4,2 proc. w 2008 r.). Według nowej projekcji, cel inflacyjny zostanie osiągnięty na początku 2010 r. - dokument z czerwca przewidywał, że stanie się to w połowie roku. Tymczasem projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje, że inflacja średnioroczna wyniesie 3,6 proc. w 2009 r. i 1,0 proc. w 2010 r.