Oferta publiczna akcji TU Europa (TUEUROPA) będzie skierowana do krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Zarząd zamierza także przeprowadzić ograniczone działania marketingowe poza Polską, skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Na 10 lutego zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować o emisji do 1 575 000 akcji serii H i podwyższenia kapitału do maksimum 37 800 000 zł.

"Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 31 500 000 zł do kwoty nie większej niż 37 800 000 zł, to jest o kwotę nie mniejszą niż 4 zł i nie większą niż 6 300 000 zł. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1 575 000 akcji serii H, o wartości nominalnej 4,00 zł każda" - podała spółka w projektach na NWZ. "(…) w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H" - podano także.

>>> CZYTAJ TEŻ: Nawet po debiucie PZU domy maklerskie będą bagatelizować ubezpieczycieli

TU Europa będzie dalej rozwijać obszar bancaassurance, stawia też na produkty związane z kredytami hipotecznymi, gotówkowymi, kartami kredytowymi oraz produkty o charakterze inwestycyjnym. Spółka planuje także rozwój działalności w nowych obszarach produktowych.

"Rynek finansowy jest otwarty na większą aktywność spółek grupy Europa, a my mamy pomysł na utrzymanie dalszego wzrostu. Przygotowaliśmy więc i rozpoczęliśmy wdrażanie kolejnej strategii Europy na lata 2010-2012. Opieramy ją na dalszej ekspansji, innowacyjności, wysokiej skuteczności po stronie sprzedaży i bezwzględnej kontroli kosztów. Aby to jednak osiągnąć, potrzebny jest nam większy kapitał" - powiedział prezes zarządu TU Europa Jacek Podoba, cytowany w komunikacie.

>>> CZYTAJ TEŻ: Polski rynek ubezpieczeń na życie jest wart 69 mld zł