Ma to umożliwić obu filiom realizację strategii rozwoju i przyczynić się do większego wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w obu państwach - czytamy w komunikacie banku.

Działająca w 23 państwach świata Iberdrola Renevables S.A. (IBR) jest wyłącznym właścicielem zarówno Iberdrola Renevables Polska (IBR Polska), jak i Iberdrola Renevables Magyarország Kft (IBR Magyar). W obu filiach EBOR zainwestuje łącznie 125 mln euro, przejmując w nich po 25 proc. udziałów nowoemitowanych akcji.

IBR Polska jest operatorem czterech instalacji wiatrowych, zaś IBR Magyar - jednej. Ich łączny potencjał produkcyjny wynosi 211 MW. Do końca 2010 r. centrala IBR zleci dwie dalsze instalacje wiatrowe na Węgrzech i jedną w Polsce. Dotychczasowa moc produkcyjna dzięki temu przyrośnie o 98 MW.

EBOR od pewnego czasu współpracuje z Iberdrolą. W 2008 r. bank przejął 25-procentowy pakiet udziałów w estońskiej filii Iberdroli. Transakcja ta posłużyła jako model do obecnych na Węgrzech i w Polsce.