"Prosta 32, jednostka zależna, zawarła umowę kredytu z Bankiem Pekao SA. Na mocy umowy bank podejmuje współfinansowanie realizowanego (…) projektu inwestycyjnego 'Prosta Tower' i udziela (…) kredytu w łącznej kwocie nie przekraczającej 52,850 tys. zł" - czytamy w komunikacie spółki MARVIPOL.

Według wcześniejszych informacji, na generalnego wykonawcę inwestycji Prosta Tower deweloper wybrał firmę Eiffage Budownictwo Mitex, a pierwszy projekt biurowy spółki miałby zostać ukończony w 2011 roku.