"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 1,00 proc., 1,75 proc. oraz 0,25 proc." - podano w komunikacie.

"Rekordowo niskie poziomy, na których znajdują się obecnie stopy procentowe w strefie euro są odpowiednie" - powiedział na konferencji po posiedzeniu EBC jego prezes Jean-Claude Trichet. "Opierając się na dostępnych analizach Rada stwierdziła, że obecne stopy procentowe są odpowiednie" - powiedział Trichet.