"Na 2011 rok przewidujemy przychody z prywatyzacji na poziomie 7 mld zł, a w 2012 roku jeszcze mniej - ok. 3 mld zł" - powiedział Leszkiewicz na spotkaniu w Business Centre Club (BCC) w czwartek.

Według kierunków prywatyzacji, w 2010 roku Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) chce zrealizować 25 mld zł. W 2009 roku przychody wyniosły 6,97 mld zł, a dochody z dywidend sięgnęły 7,84 mld zł.

Według danych MSP, do końca grudnia 2009 r. zawarto 105 umów prywatyzacyjnych (w tym 14 na nieodpłatne przekazanie akcji samorządom) uzyskując 6,97 mld zł brutto (z uwzględnieniem sprzedaży praw poboru akcji PKO BP SA za 1,39 mld zł oraz przychodu od UniCredit na kwotę 300 mln zł w związku z umową opcyjną na akcje Pekao SA).

W roku 2008 zrealizowano 2,37 mld zł przychodów, w 2007 roku 1,95 mld zł, a w 2006 r. - 0,62 mld zł.