Od początku roku zmienił się sposób przekazywania wnioskodawcom pieniędzy z programów unijnych. Do tej pory przechodziły one przez rachunki wielu instytucji, które nimi zarządzały lub pośredniczyły w ich przekazywaniu.

"Dzisiejszy dzień to zwieńczenie wspólnego wysiłku trzech instytucji: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów i Banku Gospodarstwa Krajowego" - powiedział wiceminister rozwoju Regionalnego Jarosław Pawłowski. Dodał, że zmiany usprawnią przekazywanie i rozliczenie unijnych pieniędzy.

>>> Czytaj też: "Bank Gospodarstwa Krajowego skupi się na sektorze publicznym"

Bank będzie dokonywał wypłat z rachunków bankowych ministerstw. BGK uruchomił dla 214 instytucji upoważnionych do wydawania zleceń zapłaty portal internetowy, poprzez który mogą wydawać dyspozycje. Do tej pory zarejestrowało się na nim 1 tys. 760 użytkowników.

Pieniądze są wypłacane zgodnie z terminarzem ustalonym przez ministrów finansów. Jak powiedział Pawłowski, stanowi to dla korzystających z unijnych środków duże ułatwienie, ponieważ mogą sobie wyliczyć, kiedy otrzymają dofinansowanie. "Wszyscy są obsługiwani według tych samych standardów" - powiedział.

Do 1 stycznia środki europejskie były częścią budżetu państwa, teraz są z niego wyodrębnione. Dzięki temu - jak tłumaczył Pawłowski - przestaną podlegać skomplikowanym procedurom. Poza tym - jak mówił - nie będą już tworzyć "sztucznego deficytu budżetu państwa". Działo się tak dlatego, że pieniądze z programów unijnych najpierw wypłacano z budżetu, a dopiero później odzyskiwano z Brukseli.

Na lata 2007-2013 Bruksela przyznała nam ponad 67 mld euro. Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych z budżetem 27,9 mld euro. Pozostałe programy operacyjne to m.in. Kapitał Ludzki (9,7 mld euro), Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld euro) i Rozwój Polski Wschodniej (2,3 mld euro). Pieniądze te mogą być wydawane do 2015 roku.