Nowy system wypłaty dotacji działa. BGK wypłacił pieniądze pierwszym beneficjentom. W sumie trafiło do nich 10 mln zł. Instytucją, która jako pierwsza dostała pieniądze, był Katolicki Uniwersytet Lubelski.

>>> Czytaj też: "Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pierwsze wypłaty dla beneficjentów unijnych programów"

Obowiązek wypłaty dotacji nałożyła na BGK ustawa o finansach publicznych. Wypłata następuje w czwartek wypadający w tygodniu po zakończeniu zbiórki wniosków.

W pierwszym tygodniu tego miesiąca zostało złożonych 121 zleceń. Najwięcej wniosków złożyło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i resort edukacji.

– W niedługim czasie udało nam się wdrożyć nowy system płatności. Jeszcze w grudniu jego oponenci twierdzili, że pierwsze wypłaty pójdą do beneficjentów najwcześniej w marcu – mówi Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

W tym tygodniu widać większe zainteresowanie ze strony urzędników składaniem zleceń. Od poniedziałku do czwartku złożyli oni już 122 zlecenia na łączną kwotę ponad 15 mln zł. Te pieniądze zostaną – zgodnie z harmonogramem – wypłacone beneficjentom 21 stycznia.

>>> Czytaj też: "W tym roku wydamy 22,5 mld zł unijnych dotacji"

Mimo że pierwsze płatności zakończyły się sukcesem, to nadal system boryka się z kilkoma problemami. Jak wynika z informacji docierających do DGP, część urzędów miała problemy z zalogowaniem się do systemu informatycznego, przez który się zleca płatności.

Natomiast od systemu całkowicie odcięte jest województwo łódzkie. Jego zarząd do tej pory nie znalazł czasu, by podpisać umowę z BGK. To oznacza, że przedsiębiorcy, samorządy i inni beneficjanci korzystający ze środków UE z łódzkiego programu regionalnego w tym miesiącu nie zobaczą unijnych pieniędzy.