Przygotowywany przez profesora Paula Marsha na zlecenie Royal Bank of Scotland indeks odzwierciedlający wyniki spółek z brytyjskiej giełdy o najmniejszej rynkowej wartości wzrósł w zeszłym roku o 50 proc. To najlepszy rezultat od 1977 roku.

Indeks HGSC pokazuje zagregowane wyniki walorów spółek o łącznej wartości rynkowej 1,19 mld funtów.