Zarządzający z OFE zainwestowali również m.in. w akcje 8 spółek nienotowanych na GPW, dwa prawa poboru oraz certyfikaty inwestycyjne 5 funduszy. W tym po raz pierwszy - w fundusz związany z rynkiem złota. "To, co charakteryzuje portfel OFE, to dość bliska więź z indeksem WIG - oceniający siłę związku wskaźnik active share na koniec roku wyniósł 19,1 proc., czyli niemal tyle samo, ile przed rokiem. Dodajmy, że portfel idealnie pokrywający ze strukturą indeksu będzie miał wskaźnik na poziomie 0, zaś całkowicie od niego odmienny 100 proc." - podano w raporcie.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ile akcji w OFE?

Na poziomie poszczególnych spółek największe odchylenia dotyczą akcji TP SA, KGHM i Immoeast - wszystkie in minus, co oznacza, że ich udział w portfelu akcji OFE jest niższy niż ich waga w indeksie WIG. Z kolei największe przeważenia dotyczyły akcji Mondi Świecie, Pekao SA oraz PGE. Zarządzający funduszami emerytalnymi nadal stawiają na dobrą koniunkturę w sektorze bankowym, w którym ulokowali 1/3 portfela akcji. Uwzględniając trzy banki zagraniczne, łączne przeważenie banków wobec struktury WIG wyniosło 4,7 proc..

Inną z ważnych i silnie przeważonych branż są spółki energetyczne, głównie za sprawą ostatniej prywatyzacji PGE. Fundusze ulokowały w papierach tego emitenta 4,9 proc. portfela akcyjnego, utrzymując udział w pozostałych spółkach z sektora na poziomie zbliżonym do ich wagi w indeksie WIG. Zarządzający OFE przychylnym okiem patrzą także na spółki budowlane (przeważenie na poziomie 1,26 pkt proc.). Dobrze oceniane są również perspektywy deweloperów, przedstawicieli handlu detalicznego i hurtowego oraz przemysłu drzewnego, choć w tym ostatnim przypadku głównie chodzi o Mondi Świecie.

Do branż, które według zarządzających z OFE nie dają szans na zyski przewyższające ruch indeksu należą przemysł paliwowy oraz branża metalowa. W pierwszej z nich niedoważane są przede wszystkim akcje PKN Orlen, PGNiG i New World Resources (NWR), a w drugiej o niedoważeniu decydują akcje KGHMu (różnica na poziomie 2,6 pkt proc po raz ostatni widziana w grudniu 2005 roku) oraz Stalproduktu.

Słabiej oceniane są również perspektywy spółek z sektora telekomunikacyjnego - głównie TP SA. Mniej niż wynikałoby ze struktury indeksu zarządzający ulokowali w spółkach z sektora mediów, chemicznego i branży spożywczej.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zamiast liczyć na pieniądze z OFE lepiej oszczędzać