Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -292 mln euro wobec -103 mln euro (po korekcie) deficytu miesiąc wcześniej i -1.553 mln euro deficytu rok wcześniej.

Dziesięciu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że deficyt C/A wyniósł w listopadzie średnio 1.726 mln euro. Rozbieżności w ich prognozach były wyjątkowo duże i wahają się od -2.700 mln euro do -420 mln euro.