O godzinie 11.15 indeks WIG20 zyskiwał 0,1% i wynosił 2444pkt. Lepiej radzą sobie spółki małe i średnie. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 zyskują odpowiednio 0,45% oraz 0,2%.

Po sprzedaży pakietu akcji o wartości ponad 2 mld zł przez Skarb Państwa stabilizują się notowania KGHM. Prezes miedziowej spółki Herbert Wirth zapowiedział, że prognoza zysku na 2009r. wynosząca 2,25 mld zł zostanie przekroczona, głównie za sprawą dywidendy z Polkomtela. KGHM obecną prognozę zysku netto ogłosił w listopadzie i wówczas została ona odebrana przez rynek jako ostrożna. Zagrożeniem dla realizacji kwoty zysku netto były w IV kwartale 2009r. odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych szacowane na 200 mln zł oraz wynik na transakcjach zabezpieczających. Podobny zysk netto jak w 2009r. władze spółki spodziewają się uzyskać w 2010r. KGHM zakłada w 2010r. zwiększenie nakładów inwestycyjnych względem nakładów poniesionych w 2009r., kiedy to CAPEX (ang. capital expenditures) wynosił łącznie według budżetu 1,6 mld zł. Plan finansowy na 2009r. zakładał nakłady na środki trwałe w wysokości 1,24 mld zł oraz 0,36 mld zł przeznaczonych na inwestycje kapitałowe. W planach znajdują się między innymi wyższe nakłady kapitałowe na przejęcia. Szacuje się, że obecnie posiadane przez lubińską spółkę złoża miedzi wystarczą na ok.30 lat, co oznacza, że w perspektywie kilku lat niezbędne mogą okazać się dodatkowe nakłady niezbędne na pozyskanie nowych zagranicznych złóż miedzi.

Według zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo, że KGHM przejmie w tym roku inny projekt górniczy. Część środków niezbędnych na dokonanie planowanych inwestycji zostanie pozyskana z zapowiadanej sprzedaży operatora telekomunikacyjnego Dialog. KGHM zapowiedział, że będzie szukał nabywcy wśród inwestorów branżowych. Prezes Wirth sceptycznie postrzega (ze względu na jego wielkość w stosunku do konkurentów z branży) możliwość wprowadzenia operatora na giełdę. Wśród potencjalnych nabywców, którzy mogliby zapewnić efekt synergii najczęściej wymienia się giełdową Netię. Pod koniec ubiegłego tygodnia przedstawiciele KGHM poinformowali, że Dialog będzie miał lepsze wyniki w 2009r. niż 2008r., kiedy zanotował 292,1 mln zł straty. Telefonia Dialog w 100% należy do KGHM. Informacje o przekroczeniu prognoz na 2009r. oraz zwiększeniu nakładów inwestycyjnych w tym roku nie przełożyły się na poprawę notowań KGHM. W kolejnych kwartałach wyniki spółki będą pozostawały pod wpływem warunków makroekonomicznych: notowań miedzi, złotego oraz kosztów wydobycia.

Powody do zadowolenia mają akcjonariusze Comarchu. Na dzisiejszej sesji po zwyżce o blisko 6% kurs spółki znalazł się na najwyższym poziomie od połowy 2008r. Zwiększenie zainteresowania spółką to efekt informacji o realizacji planów utworzenia joint venture z partnerem z Chin. Informatyczna spółka jest już obecna na rynku niemieckim oraz francuskim, a w ubiegłym roku pojawiały się informacje o możliwości wejścia do USA. Joint venture Comarchu oraz chińskiego Inspuru to kontynuacja rozpoczętej latem 2009r. azjatyckiej ekspansji. Partner z Chin to jeden z czołowych dostawców infrastruktury IT w Państwie Środka. Koncern miał w ubiegłym roku przychody na poziomie 2,7 mld euro oraz zatrudnia obecnie około 10tyś. osób. Comarch docelowo zamierza z rynku chińskiego uzyskiwać rocznie przychody w wysokości około 60 mln euro. Comarch prezentował ostatnio dobre wyniki finansowe. Korzystnie prezentuje się także portfel zamówień informatycznej spółki. Narastająco za trzy kwartały ubiegłego roku grupa Comarch miała 5,71 mln zł zysku netto wobec 161,18 mln zł rok wcześniej (wynik uwzględnia zdarzenie jednorazowe – sprzedaż Interia.pl), przy przychodach odpowiednio 497,52 mln zł oraz 389,39 mln zł.

Dzisiejsza sesja za sprawą nieobecności inwestorów z USA oraz braku publikacji danych makroekonomicznych powinna przebiegać spokojnie. Większe emocje czekają inwestorów we wtorek, kiedy wyniki kwartalne opublikują Citigroup oraz IBM.