W piątek ONZ zaapelowała o zgromadzenie 562 mln dolarów na pomoc dla ofiar kataklizmu na Haiti. Według zastępcy sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Johna Holmesa, środki te potrzebne są na pomoc dla 3 mln osób przez sześć miesięcy.

>>> Polecamy: Trzęsienie ziemi na Haiti będzie kosztować co najmniej 15 proc. PKB tego kraju

Wiele krajów i organizacji odpowiedziało na apel ONZ, deklarując swą pomoc finansową. Wśród nich są USA (100 mln dolarów), Australia (8,99 mln dolarów), Brazylia (15,5 mln), Kanada (53,66 mln), Chiny (5,4 mln), Dania (7,4 mln), Unia Europejska (4,3 mln USD).