"W grudniu utrzymały się słabe oceny koniunktury gospodarczej. Wskaźnik bieżącej koniunktury, który wyniósł -2,0 punkty, wzrósł co prawda nieznacznie w stosunku do listopada, ale nadal pozostał ujemny" - napisano w raporcie Instytutu.

"Podobnie nieznaczną poprawę w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano pod względem oczekiwań na kolejne trzy miesiące, ale wskaźnik wyprzedzający, którego wartość w grudniu wyniosła -3,0 punkty, nadal świadczy o nastrojach lekko pesymistycznych" - dodali autorzy badań.

IBnGR podkreślił, że najlepiej grudniową sytuację ocenili przedstawiciele sektora bankowego.

"W tym przypadku wskaźnik koniunktury wyniósł ponad 13 punktów. W przemyśle oraz handlu i usługach grudniowe oceny były ujemne. Podobnie w przypadku wskaźnika wyprzedzającego, jedynie wśród bankowców przeważał w grudniu optymizm" - podano w raporcie.

>>> Czytaj też: "W grudniu wskaźnik koniunktury spadł w większości branż usługowych"

"Zwracają uwagę bardzo słabe oczekiwania co do przyszłej koniunktury w handlu i usługach, pamiętać jednak należy, że ankietowani odnosili swoje prognozy do grudnia, który w tych działalnościach jest z reguły bardzo dobry" - dodali analitycy IBnGR.