Chodzi o sprawę sprzed lat. Gdy wygasały polisy inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Amplico Life inkasowało od klientów opłatę na pokrycie kosztów działalności - najczęściej kilka tysięcy złotych (równowartość tzw. nieinwestowanej części składki). Sęk w tym, że w treści umowy firma nie informowała, że takie opłaty będzie pobierać.

>>> Czytaj też: "Klienci Amplico Life są bezpieczni – zapewnia polska spółka grupy AIG"

Towarzystwo zmieniło ogólne warunki umów po interwencji nadzoru finansowego. Odrzuciło jednak propozycję rzecznika ubezpieczonych, aby zwrócić opłaty poszkodowanych klientom. Ci chcą poszukać teraz sprawiedliwości przed sądem, wykorzystując instytucję pozwu zbiorowego - zapowiada "Parkiet".