W końcu 2009 roku w akcyjnym portfelu OFE znajdowało się blisko 250 składników, przy czym wszystkie fundusze ulokowały część aktywów w akcjach jednej z dwunastu spółek. Wśród nich, najwięcej środków trafiło do PKN Orlen, PGE, Pekao SA, Asseco Poland i Getinu - w każdym przypadku była to kwota przekraczająca 1 mld PLN. Zarządzający z OFE zainwestowali również między innymi w akcje 8 spółek nienotowanych na GPW, dwa prawa poboru oraz certyfikaty inwestycyjne 5 funduszy. W tym po raz pierwszy - w fundusz związany z rynkiem złota.

>>> Czytaj też: OFE nadal inwestują głównie w banki, energetykę i sektor budowlany

To co charakteryzuje portfel OFE to dość bliska więź z indeksem WIG - oceniający siłę związku wskaźnik active share na konie roku wyniósł 19,1%, czyli niemal tyle samo, ile przed rokiem. Dodajmy, że portfel idealnie pokrywający ze strukturą indeksu będzie miał wskaźnik na poziomie 0, zaś całkowicie od niego odmienny 100%.

Na poziomie poszczególnych spółek największe odchylenia dotyczą akcji TP SA, KGHM i Immoeast - wszystkie in minus, czyli udział w portfelu akcji OFE jest niższy niż ich waga w indeksie WIG. Z kolei największe przeważenia dotyczyły akcji Mondi Świecie, Pekao S.A. oraz PGE.

Z punktu widzenia poszczególnych branż, zarządzający funduszami emerytalnymi nadal stawiają na dobrą koniunkturę w sektorze bankowym, w którym ulokowali 1/3 portfela akcji. Uwzględniając trzy banki zagraniczne, łączne przeważenie banków wobec struktury WIG wyniosło +4,7%. Kolejną z ważnych i silnie przeważonych branż są spółki energetyczne, głównie za sprawą ostatniej prywatyzacji PGE.

>>> Czytaj też: Ile akcji w OFE?

Fundusze ulokowały w papierach tego emitenta 4,9% portfela akcyjnego utrzymując udział w pozostałych spółkach z sektora na poziomie zbliżonym do ich wagi w indeksie WIG. Kolejny sektor na który zarządzający z OFE patrzą przychylnym okiem to spółki budowlane (przeważenie na poziomie 1,26 pkt proc.). Dobrze oceniane są również perspektywy deweloperów, przedstawicieli handlu detalicznego i hurtowego oraz przemysłu drzewnego, choć w tym ostatnim przypadku głównie chodzi o wspomniane wcześniej Mondi Świecie.

>>> Czytaj też: Zamiast liczyć na pieniądze z OFE lepiej oszczędzać

Skoro są przeważenia to musi być również kilka branż, które według zarządzających z OFE nie dają szans na zyski przewyższające ruch indeksu. To głównie przedstawiciele przemysłu paliwowego, gdzie niedoważane są przede wszystkim akcje PKN Orlen, PGNiG i New World Resources (NWR). W branży metalowej o niedoważeniu decydują akcje KGHMu (różnica na poziomie 2,6 pkt proc po raz ostatni widziana w grudniu 2005 roku) oraz Stalproduktu. Słabiej oceniane są również perspektywy spółek z sektora telekomunikacyjnego - głównie TP S.A., choć nie tylko. Mniej niż wynikałoby ze struktury indeksu zarządzający ulokowali w spółkach z sektora mediów, chemicznego i branży spożywczej.

>>> Czytaj też: Ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta Analizy Online - grudzień 2009