Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł w styczniu 26,8 pkt i był wyższy o 6,4 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 0,3 pkt do 34,1 pkt. "Odnotowano wzrost zainteresowania depozytami wśród klientów indywidualnych i korporacyjnych, przede wszystkich w odniesieniu do lokat złotowych. Oczekuje się jednak spadku koniunktury w przypadku lokat złotowych oraz utrzymania aktywności w kontekście lokat walutowych" - głosi raport.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wskaźnik Pengab w grudniu spadł o 0,3 pkt do 27,1 pkt

"Nastąpiło osłabienie akcji kredytowej, szczególnie silne w przypadku kredytów dla firm oraz kredytów mieszkaniowych. Nieznaczne ożywienie utrzymało się na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów dewizowych. W najbliższym miesiącu oczekuje się poprawy koniunktury na rynku kredytów dewizowych, kredytów mieszkaniowych oraz kredytów dla przedsiębiorstw " - czytamy dalej.

Odnotowano spadek zainteresowania polisami ubezpieczeń na życie oraz wzrost popularności jednostek TFI. Oczekuje się utrzymania tendencji w tych obszarach. Spadła nieznacznie liczba nowo otwieranych ROR-ów, przewiduje się wzrost w tym obszarze. "Oczekuje się spadku oprocentowania kredytu lombardowego i lokat krótkoterminowych oraz wzrostu oprocentowania redyskonta weksli"

>>> CZYTAJ TEŻ: Związek Banków Polskich z umiarkowanym optymizmem o przyszłości

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w tym miesiącu, odnotował wzrost o 2,2 do 34,0 pkt, podał Pentor. Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 4 a 11 stycznia. W telefonicznym badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.