Od 10 grudnia ub. r. na ogłoszenie upadłości w siedzibie zakładu oczekiwało kilkudziesięciu pracowników Collar Textil. Właściciel zakładu zwleka z wypłatami od pół roku. Firma zalega także gminie ok. 115 tys. podatku za 2008 r.

Rozprawa w kieleckim sądzie odbyła się na podstawie dwóch wniosków o ogłoszenie upadłości firmy, złożonych przez: burmistrza Opatowa Krystynę Kielisz i pracowników Collar Textil.

>>>CZYTAJ TEŻ: W 2010 roku upadnie dwa razy więcej producentów odzieży niż w 2009