Jak poinformował prezes spółki Robert Soszyński, wartość inwestycji, która podzielona jest na trzy etapy i realizowana będzie przez dwa konsorcja, to ponad 62 mln zł.

Umowy podpisano z podmiotami wybranymi w przetargu: PBG S.A. z Wysogotowa k. Poznania (lider konsorcjum), KWG S.A. ze Szczecina, AQUA S.A. z Poznania, które wykona pierwszy i trzeci etap inwestycji oraz z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. z Piaseczna (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo AGAT S.A. z Koluszek, Naftoprojekt Polska sp. z o.o. z Warszawy, które zrealizuje drugi etap inwestycji.

Według PERN pierwszy i trzeci etap przedsięwzięcia mają zostać wykonane w terminie 36 miesięcy, natomiast drugi w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Oddanie do użytku odcinka Zawady-Orzechowo oznaczać będzie zamknięcie całości budowy tzw. III nitki odcinka wschodniego rurociągu "Przyjaźń", prowadzącego z bazy magazynowej PERN w Adamowie przy granicy z Białorusią do Płocka. Magistrala ta liczyła będzie około 232 km, a łączny koszt jej budowy, trwającej od 2002 r., wyniesie około 730 mln zł.

Zdaniem Soszyńskiego, najważniejsze korzyści wynikające z uruchomienia III nitki rurociągu wschodniego to: zwiększenie zdolności przesyłowych na odcinku wschodnim oraz zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania. PERN nie wyklucza, iż po oddaniu tzw. III nitki rurociągu wschodniego, I nitka tej magistrali zostanie przekształcona z rurociągu naftowego na produktowy, służący do transportu paliw gotowych.

>>> CZYTAJ TEŻ: Rozbudowa Przyjaźni za gwarancję dostaw ropy

Obecnie trwa budowa tzw. trzeciej nitki odcinka wschodniego rurociągu "Przyjaźń" na odcinku Orzechowo-Płock. Wartość robót, których wykonawcą jest poznański ZRUG, to 26,5 mln zł. Prace polegają na ułożeniu około 20 km rurociągu wraz z linią światłowodową na terenie gmin Zakroczym i Pomiechówek oraz budowy pięciu stacji zasuw.

PERN jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Tłoczy ropę naftową z Rosji (około 50 mln ton rocznie) do rafinerii polskich - PKN Orlen i Grupy Lotos oraz do rafinerii niemieckich - PCK Schwedt i Mider Spergau, a także paliwa do baz magazynowych na terenie kraju. Przesyła również surowiec tranzytem do gdańskiego Naftoportu, w którym posiada udziały. Spółka zatrudnia około 850 osób. PERN eksploatuje łącznie około 700 km rurociągów przesyłających gotowe paliwa, a razem z ropociągami - około 2 600 km magistrali.