JW. Construction Holding

J.W. Construction Holding (JWCONSTR) zakłada wzrost sprzedaży mieszkań w tym roku o ok. 10%, poinformował szef rady nadzorczej i największy akcjonariusz spółki Józef Wojciechowski. Podkreślił, że przed kryzysem JWCH sprzedawał 2,5 tys. mieszkań rocznie, a obecnie możliwe jest osiągnięcie połowy tej liczby. W IV kwartale 2009 r. spółka sprzedała 261 mieszkań, pomimo skróconego okresu sprzedażowego w grudniu.

Alma Market

Alma Market, właściciel sieci 28 delikatesów, odnotowała dużą stratę netto w 2009 r., ale w tym roku wyjdzie na plus, wynika z poniedziałkowej wypowiedzi prezesa i największego akcjonariusza spółki Jerzego Mazgaja.

Bardzo słabe wyniki to efekt intensywnego rozwoju w ostatnich dwóch latach. Zdaniem prezesa, nowy sklep musi dojrzewać 12-18 miesięcy, a w kryzysie nawet do 24 miesięcy. Tymczasem Alma Market ma obecnie 28 sklepów, z czego tylko 14 "dojrzałych", które muszą pracować na otwarte w 2008 i 2009 r.

W 2010 r. przychody Alma Market mogą wzrosnąć o 25-35%, a najwyższa dynamika wzrostu jest spodziewana m.in. w sprzedaży internetowej. Dotąd przynosiła ok. 16 mln zł rocznie, ale w 2010 ma skoczyć do 30 mln.

Polimex-Mostostal

Zysk netto Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) za 2009 r. może przekroczyć poziom 156 mln zł wobec 120 mln w poprzednim roku, wynika z wypowiedzi prezesa Konrada Jaskóły. >>>>

Spółka budowlana Polimex-Mostostal planuje połączenie ze swoimi spółkami zależnymi: Energomontażem-Północ, Naftobudową, Naftoremontem, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE-Rybnik, ECeRemont. Połączenie ma nastąpić przez przeniesienie całości majątku spółek przejmowanych na POLIMEXMS.

Barlinek

Spółka Barlinek, producent deski podłogowej, odnotuje stratę netto za cały 2009 rok, wynika z wypowiedzi przewodniczącego rady nadzorczej spółki Mariusza Gromka.
Gromek już we wrześniu ostrzegał, że spółka może zakończyć rok stratą. Jednocześnie informował, że spodziewa się znacznego polepszenia sytuacji w 2010 r. Wtedy zaznaczał jednak, że straty netto można będzie uniknąć, jeśli polska waluta zanotuje znaczne umocnienie wobec euro.

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa (MOSTALWAR) jako lider konsorcjum oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 "WROBIS" podpisały umowę z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie na budowę centrum informatyki. Wartość umowy wynosi 48,43 mln zł brutto. Termin rozpoczęcia realizacji kontraktu został ustalony na 26 stycznia 2010 r., zaś zakończenia robót na 1 marca 2012 rok.

Erbud

Spółka budowlana Erbud chce w tym roku poprawić przychody i zysk netto, a także utrzymać marżę EBIT na poziomie 5 - 6%, poinformował prezes spółki Dariusz Grzeszczak we wtorek. Podkreślił, że spółka planuje akwizycje w sektorze budownictwa energetycznego i w związku z tym rozmawia z dwoma podmiotami z branży.
Portfel zamówień spółki przekroczył już 1 mld zł (wobec 570 mln zł w tym samym okresie 2009). Spółka chce jednocześnie mocniej zaistnieć w sektorze budownictwa energetycznego.

Kernel

Ukraiński producent olejów roślinnych Kernel Holding złożył wiążącą ofertę kupna 37,6% akcji holdingu Allseeds należących do akcjonariuszy mniejszościowych tej firmy za kwotę bazową 28 mln USD.

Oferta wygasa w dniu 31 stycznia 2010 roku. Podstawą oferty jest wartość przedsiębiorstwa Allseeds oszacowana na 222 mln USD, co odpowiada wycenie, uzgodnionej z akcjonariuszami większościowymi posiadającymi kontrolny pakiet akcji Allseeds.

ZNTK Łapy

Syndykowi masy upadłościowej ZNTK Łapy S.A. (ZNTKLAPY) nie udało się we wtorek rozstrzygnąć przetargu na jakąkolwiek nieruchomość spółki. Do przetargu na część produkcyjną zakładu, jego ośrodek wypoczynkowy i działki w Łapach nie przystąpił bowiem żaden oferent.

Ruchomościami ZNTK Łapy S.A. wciąż interesują się oferenci i te przetargi będą rozstrzygane. Zaznaczyła jednak, że chodzi o sprzedaż tego majątku ruchomego, który nie ma ścisłego związku z częścią produkcyjną.

Wartość całego majątku upadłych ZNTK Łapy S.A. została oszacowana na 58 mln zł, z czego główny zakład z halami i maszynami - na ok. 45 mln zł.

AmRest Holdings SE

Zarząd AmRest Holdings SE informuje wstępnie, że przychody ze sprzedaży osiągnięte w IV kwartale roku 2009 wyniosły 486,4 mln złotych, na równi z analogicznym okresem roku 2008. W IV kwartale roku 2008 przychody ze sprzedaży wyniosły 488,0 mln złotych.

Biorąc pod uwagę powyższe, wstępne przychody ze sprzedaży Grupy AmRest w roku 2009 wyniosły 2016,2 mln zł i wzrosły o 41% w porównaniu do roku 2008. W roku 2008 przychody ze sprzedaży wyniosły 1428,4 mln zł.

Na kwotę sprzedaży w IV kwartale 2009 roku składa się sprzedaż wygenerowana przez restauracje AmRest operujące w Europie (338,5 mln zł) oraz w Stanach Zjednoczonych (147,9 mln zł). W całym 2009 roku sprzedaż wyniosła 1290,8 mln zł w Europie i 725,4 mln zł w Stanach Zjednoczonych. Wyniki restauracji operujących w Stanach Zjednoczonych konsolidowane są w wynikach Grupy AmRest począwszy od trzeciego kwartału 2008 roku.

Pekao SA

Analitycy BofA Merrill obniżyli rekomendację dla Pekao SA do "neutralnie" z "kupuj". W poniedziałek na zamknięciu sesji za akcje banku płacono 176 zł.

PKOBP

BofA Merrill Lynch wznowił wydawanie rekomendacji dla PKOBP od zalecenia "kupuj". W poniedziałek na zamknięciu sesji za akcje banku płacono 38,9 zł.

MOL

UniCredit obniżył rekomendację dla MOL-a do "trzymaj" z "kupuj". W poniedziałek na zamknięiu sesji kurs spółki wyniósł 285 zł.

Aplisens

Analitycy DM PKO BP, w raporcie z 11 stycznia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Aplisens od "kupuj", a cenę docelową ustalili na 10 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 6,65 zł, a w poniedziałek na zamknięciu giełdy akcje spółki kosztowały 7,65 zł.

Sygnity

Portfel zamówień Sygnity na 2010 r. ma obecnie wartość około 220 mln zł i jest na porównywalnym poziomie r/r. Wartość portfela zamówień na 2011 r. wynosi blisko 100 mln zł.

CEZ

UniCredit obniżył rekomendację dla CEZ-u do "trzymaj" z "kupuj". Analitycy banku zredukowali swoje założenia co do cen energii i obniżyli cenę docelową dla czeskiej spółki do 1000 CZK z 1146 CZK.

Citigroup podwyższył rekomendację dla CEZ-u do "kupuj" z "trzymaj". Analitycy Citigroup podnieśli cenę docelową do 1100 CZK z 1090 CZK. Ich zdaniem CEZ wypłaci rekordową dywidendę i skorzysta ze wzrostu cen energii.

Cinema City

Analitycy Unicredit podwyższyli wycenę akcji Cinema City (CCIINT) o 28 proc. do 31,9 zł. W poniedziałek na zamknięciu warszawskiej giełdy akcje spółki kosztowały 30,60 zł.

KGHM

Analitycy ING podwyższyli cenę docelową dla KGHM do 127 zł z 115 zł. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji kurs akcji KGHM wyniósł 109 zł.

PGE

UniCredit rozpoczął wydawanie rekomendacji dla PGE od zalecenia "kupuj". W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs energetycznej firmy wyniósł 23,3 zł.

BankBPH

Analitycy UBS obniżyli rekomendacje dla BPH do "sprzedaj" z "neutralnie". Na poniedziałkowym zamknięciu sesji za akcje BankBPH płacono 86,5 zł

INGBSK

Analitycy UBS obniżyli rekomendacje dla INGBSK do "sprzedaj" z "neutralnie" Na poniedziałkowym zamknięciu sesji za akcje INGBSK płacono 739 zł.

Bank Handlowy

Analitycy UBS obniżyli rekomendacje dla Banku Handlowego do "neutralnie" z "kupuj". Na poniedziałkowym zamknięciu sesji kurs Banku Handlowego wynosił 73,55 zł.