"Legitymizacja i przywódcza rola G20 zostałyby wzmocnione, gdyby grupa ta była postrzegana jako reprezentant poglądów większej liczby państw" - powiedział King podczas przemówienia na Uniwersytecie Exeter. "Ten cel mógłby zostać osiągnięty, gdyby G20 mogła przeobrazić się w Radę Zarządzającą MFW i jednocześnie wypracowała procedury przyjmowania decyzji w drodze głosowania" - zaproponował szef brytyjskiego banku centralnego.

>>> Czytaj też: Czy da się pokochać Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Bliższa współpraca obu organizacji jest niezbędna, aby zwiększyć efektywność nadzoru nad światowym systemem finansowym, co pozwoliłoby zapobiec w przyszłości powtórce obecnego kryzysu - powiedział gubernator BoE. Przede wszystkim, nowy system nadzoru powinien zapewnić międzynarodową koordynację polityki gospodarczej, aby zmniejszyć globalną nierównowagę finansową - tłumaczył.

>>> Czytaj też: Polski PKB wzrośnie: MFW podniósł prognozy

Jak dodał, kwestia reformy nadzoru jest pilna. "Nierównowaga ta w najgorętszym okresie kryzysu trochę się zmniejszyła, ale teraz znów się rozszerza" - podkreślił.

Mianem globalnej nierównowagi finansowej określa się permanentne nadwyżki na rachunkach obrotów bieżących (w szczególności w bilansach handlowych) jednych państw, głównie wschodzących gospodarek Azji, którym odpowiadają deficyty na analogicznych rachunkach innych krajów, przede wszystkim USA. W efekcie pierwsze z nich zakumulowały ogromne rezerwy walutowe, podczas gdy drugie są niebezpiecznie zadłużone.

>>> Czytaj też: Kraje G20 będą nadal stymulować gospodarkę

Na poświęconych kryzysowi szczytach G20, odpowiadające za 90 proc. światowego PKB, zobowiązało się do walki z globalną nierównowagą finansową. Gremium to ogranicza się jednak do debatowania, nie podejmując żadnych realnych kroków - powiedział King.