Elżbieta Chojna-Duch jest urzędującym wiceministrem finansów, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-1999 była adiunktem, a następnie profesorem Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Od 2002 do listopada 2007 roku była członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, w latach 1994-1995 wiceministrem finansów. Była także członkiem m.in. Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP oraz ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP.

>>> Czytaj też: Chojna-Duch i Bratkowski nowymi członkami RPP z mianowania Sejmu

Andrzej Bratkowski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił wysokie funkcje w bankach. W latach 2001-2004 był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, w którym sprawował nadzór nad pionami badawczymi, statystyki i zarządzania rezerwami walutowymi. W latach 2004-2008 był głównym ekonomistą banku Pekao, a potem przewodniczącym rady nadzorczej BGK. W latach 90. był związany z administracją publiczną, sprawował m.in. funkcję doradcy wicepremiera Leszka Balcerowicza, był też ekspertem w Zespole Negocjacyjnym ds. redukcji długu zagranicznego wobec Klubu Londyńskiego.

>>> Czytaj też: Największym wyzwaniem dla odchodzącego składu Rady Polityki Pieniężnej był kryzys

Kadencja dwóch członków obecnej Rady wybranych przez Sejm (Jana Czekaja i Mirosława Pietrewicza) upłynęła 9 stycznia 2010 r. Kadencja trzeciego "sejmowego" członka kończy się 7 lutego 2010 r. Kandydatką jest posłanka PO prof. Anna Zielińska-Głębocka. Jak poinformował marszałek Bronisław Komorowski, posłowie będą głosować w tej sprawie 9 lutego. Kadencja trzech członków Rady powoływanych przez Senat upłynie 23 stycznia 2010 r. W ubiegłym tygodniu senatorowie wybrali do składu Rady Jana Winieckiego, Jerzego Hausnera i Andrzeja Rzońcę.

>>> Czytaj też: Rzońca: Stopy procentowe mogą zostać na obecnym poziomie do końca 2010 r.

Sześcioletnia kadencja członków RPP powoływanych przez prezydenta upłynie w drugiej połowie lutego 2010 r. Prasa pisała, że kandydatami prezydenckimi mogą być profesorowie: Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Wojciech Roszkowski.

Skład RPP tworzą, zgodnie z ustawą o NBP: jego prezes - jako przewodniczący Rady - oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów. Zgodnie z Konstytucją i ustawą o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów NBP.