Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe otrzymują podwyżki zależne od wskaźnika waloryzacji. Marcowy wzrost świadczeń uwzględni inflację dla gospodarstw emerytów i rencistów (4,2 proc.) oraz 20 proc. wzrostu płac (około 0,3 proc.). Wskaźnik waloryzacji wyniesie więc około 104,5 proc. Rząd zakładał, że będzie to 104,1 proc.

Szacowana podwyżka  spowoduje, że osoba otrzymująca z ZUS przeciętną emeryturą, wynoszącą 1615 zł zyska w marcu prawie 73 zł brutto. Dla osoby otrzymującej 2000 zł zysk ten wyniesie 90 zł brutto. Z kolei osobna otrzymująca najniższą emeryturę zyska 30 zł.

Pełny artykuł: Większa podwyżka emerytur i rent