Średnia cena obligacji DS1019 wyniosła 960,09 zł przy cenie minimalnej na poziomie 960,00 zł i średniej rentowności na poziomie 6,046 proc. Średnia cena papierów WS0429 wyniosła 952,60 zł przy cenie minimalnej na poziomie 951,60 zł i średniej rentowności na poziomie 6,170 proc.

>>> Czytaj też: Inwestorzy zagraniczni podbijają cenę polskich obligacji skarbowych

Wcześniej Ministerstwo Finansów podało, że na przetargu 20 stycznia zaoferuje papiery serii DS/WS o wartości 1,0-2,5 mld zł. Na poprzednim przetargu, 13 stycznia sprzedało dwuletnie obligacje zerokuponowe serii OK0712 o wartości 5 500 mln zł z oferty wynoszącej łącznie 3.500-5.500 mln zł oraz 1.100 mln zł na przetargu uzupełniającym czyli całą ofertę. Łączny popyt wyniósł 20 381,90 mln zł.

>>> Czytaj też: Resort finansów nie musi śpieszyć się z emisją nowych obligacji