Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekuje inflacji bazowej na średnim poziomie 2,2 proc. w grudniu. Szacunki ekspertów mieściły się w przedziale 1,9 proc. do 2,3 proc. przy średniej na poziomie 2,15 proc.

>>> Czytaj też: Pentor: Bankowcy oczekują inflacji w grudniu 2010 na poziomie 3,48 proc., a kursu euro - 3,98 zł

W listopadzie miary inflacji bazowej przedstawiały się następująco: Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,5 proc. w październiku. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,6 proc. wobec 3,8 proc. w październiku. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,5 proc. wobec 3,4 proc. w październiku. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w grudniu wyniósł 3,5 proc.  rok do roku wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

>>> Czytaj też: NBP podniesie prognozę PKB w nowej projekcji inflacyjnej

Od marca 2009 r. NBP publikuje cztery miary inflacji bazowej: inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (eliminuje ceny, które nie są kształtowane przez mechanizmy rynkowe, lecz podlegają różnego rodzaju regulacjom), inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (powstaje poprzez wyłączenie wpływu cen najbardziej zaburzonych, czyli szczególnie wrażliwych na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe), inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (eliminuje ceny dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe) oraz 15 proc. średnia obcięta (średnia ważona na zbiorze grup cen, których wagi skumulowane - odpowiadające uprzednio posortowanym rosnąco wskaźnikom cen - są większe niż 15 proc. i mniejsze niż 85 proc.).

>>> Czytaj też: Więcej chętnych na obligacje antyinflacyjne

NBP poda dane o inflacji bazowej za grudzień poda w czwartek, 21 stycznia, o godz. 14:00.