Produktem finansowym, który może pomóc małej firmie w finansowaniu bieżącej działalności jest kredyt obrotowy. Mechanizm jego funkcjonowania najczęściej jest porównywany do kredytu gotówkowego dla osób fizycznych. W praktyce pojęcie kredytu obrotowego jest jednak bardzo szerokie. Jego parametry mogą być bowiem bardzo różne w poszczególnych bankach. Poza tym są również dostosowywane do indywidualnych wymogów firmy.

Różnorodność oferty

W rezultacie, pod nazwą „kredyt obrotowy” mogą kryć się bardzo różne produkty kredytowe. Warunki, na jakich zostanie udzielony kredyt, najczęściej są indywidualnie negocjowane. Znacznie utrudnia to przeanalizowanie większej ilości ofert, a więc i możliwość znalezienia najtańszej.

Przede wszystkim kredyt obrotowy nie musi być spłacany w tradycyjnych, comiesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych. Banki starają się bowiem dostosowywać swoje produkty do potrzeb przedsiębiorców. Spłata może więc odbywać się kwartalnie (np. w PKO BP). Część banków umożliwia zastosowanie sposobu spłaty polegającego na comiesięcznym regulowaniu jedynie odsetek (np. w Deutsche Banku). W takim przypadku najczęściej kapitał należy zwrócić jednorazowo w końcu okresu kredytowania.

Poza kredytem obrotowym może być również kredyt w rachunku firmowym, który podobnie jak debet w koncie, można spłacać w całkowicie dowolny sposób.

Na co pieniądze

Kredyty obrotowe różnią się również celem kredytowania. W większości przypadków przedsiębiorca nie musi informować banku, na co zamierza przeznaczyć pozyskane środki. Inaczej jest jednak np. w Pekao, gdzie pożyczka jest przyznawana na określony cel. Wypłata następuje więc dopiero po przedstawieniu faktury.

Ponieważ parametry kredytów obrotowych mogą być dostosowywane do potrzeb przedsiębiorstwa, to i warunki, na jakich są one udzielane, mogę być bardzo różne. Im bardziej niestandardowe rozwiązania są stosowane, tym wyższy jest koszt kredytu. Znaczenie ma również przeznaczenie środków. Jeśli cel kredytowania jest określony, to warunki są oczywiście korzystniejsze. Elementem decydującym o warunkach udzielania kredytu jest również sytuacja finansowa firmy oraz czy profil jej działalności. Na tej podstawie banki szacują bowiem ryzyko udzielania kredytu określonemu podmiotowi. Im większe jest to ryzyko, tym kredyt jest oczywiście droższy.

W praktyce trudno jest porównywać oferty tego rodzaju kredytów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, trzeba bowiem z każdym bankiem indywidualnie negocjować warunki. Negocjacjom najczęściej podlega marża kredytowa, która powiększona o stawkę bazową (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR) tworzy oprocentowanie kredytu.

Rozmawiaj i płać

Odsetki nie są jednak jedynym kosztem. Za samo rozpatrzenie wniosku o kredyt banki naliczają prowizję – np. 0,5 proc. w BZ WBK. Jeśli decyzja banku będzie pozytywna, trzeba jeszcze zapłacić prowizję sięgającą 5 proc. kwoty kredytu. To jednak nie koniec opłat. Aby uzyskać kredyt obrotowy, część banków wymaga otwarcia rachunku bankowego, za prowadzenie którego trzeba również zapłacić. Poza tym jest jeszcze prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, która może wynieść nawet 2 proc.

W rezultacie wybór najlepszej oferty kredytowej nie jest prosty. Aby poznać szczegółowe parametry kredytu trzeba bowiem złożyć wniosek i przeprowadzić negocjacje z bankami. Przypomnijmy jednak, że za rozpatrzenie wniosku niejednokrotnie trzeba zapłacić prowizję. Poza tym pod uwagę należy brać nie tylko oprocentowanie, ale także wszystkie dodatkowe koszty związane z zaciągnięciami późniejsza obsługa kredytu.