Mniejsze straty notują spółki małe i średnie. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 tracą zgodnie po około 0,6%.

Słabiej na tle indeksu największych spółek zachowuje się Lotos. Paliwowej spółce szkodzą doniesienia o planowanej sprzedaży akcji przez Skarb Państwa. MSP chce sprzedać pakiet od 10% do 13% z posiadanych obecnie 63,97% akcji gdańskiego koncernu. W ubiegłym roku Skarb Państwa zwiększył swój udział w spółce poprzez wniesienie do grupy akcji Petrobaltiku. Minister Grad zapowiadał wcześniej, że zainteresowanie akcjami jest tak duże, że rozważana jest możliwość sprzedaży większego pakietu niż 13%. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku MSP zdecyduje się na sprzedaż na tyle dużego pakietu aby ograniczyć swój udział w Lotosie poniżej 50%. Resort nie komentuje obecnie transakcji. Wiadomo, że budowanie księgi popytu potrwa do piątku. Na początku roku Skarb Państwa sprzedał pakiet akcji KGHM o wartości ponad 2 mld zł. Sprzedaż akcji Lotosu to nie jedyna transakcja planowana w tym roku przez MSP. Możliwa jest zmniejszenie zaangażowania przez MSP w energetycznej Enei, TP, a także PGE.

Wyniki Lotosu pozostają pod presją trudnych uwarunkowań makroekonomicznych, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach za IV kwartał ubiegłego roku. Potwierdza to ostatnia wypowiedź prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza. Przyznał on, że w IV kwartale 2009r. Grupa wypracowała jedynie niewielki zysk. W pierwszych dwóch kwartałach tego roku według prezesa spółka w dalszym ciągu będzie notowała niskie marże rafineryjne. Poprawa ma nastąpić dopiero w drugiej połowie roku. Według prezesa Lotosu dyferencjał Ural/Brent będzie oscylował między 0 a 1 USD na baryłce, a bieżący rok powinien przynieść stabilizację w notowaniach ropy. Na poziomie operacyjnym władze Lotosu spodziewają się wypracować wynik nie niższy niż w roku ubiegłym w zależności od poziomu przerobu ropy naftowej. Informacja o sprzedaży akcji Lotosu przez MSP została przyjęta podobnie jak miało to miejsce w przypadku KGHM - wyprzedażą akcji koncernu. Przed południem Lotos tracił 2,7%.

O ponad 1% notowania koryguje KGHM. Prezes spółki zapowiedział, że najprawdopodobniej udało się przekroczyć prognozy zysku na 2009r. na poziomie 2,25 mld zł. Inwestorzy, którzy liczyli na pokaźną dywidendę z zysku mogą czuć się zawiedzeni. W związku z rosnącymi potrzebami inwestycyjnymi KGHM najprawdopodobniej zatrzyma większą część zysku. Za takim rozwiązaniem opowiada się Skarb Państwa. MSP zapowiada, że dostosuje swoje oczekiwania co do wypłaty z zysku do polityki inwestycyjnej na 2010r. Wcześniej prezes Wirth zapowiedział, że zwiększy w tym roku nakłady inwestycyjne. W 2009r. KGHM przeznaczył na inwestycje łącznie 1,6 mld zł z czego 1,23 mld zł przeznaczono na środki trwałe a pozostała kwota została przeznaczona na inwestycje kapitałowe.

Dla przebiegu notowań kluczowe znaczenie będą miały kolejne publikacje raportów kwartalnych amerykańskich spółek. O godzinie 14.00 opublikowany zostanie raport finansowy Goldman Sachs. Po sesji na Wall Street inwestorzy poznają wyniki Google, American Express oraz Western Digital.