Produkcja przemysłowa obniżyła się w grudniu br. o 5,4 proc. wobec poprzedniego miesiąca. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 40,9 proc. w ujęciu miesięcznym i zwiększyła się o 3,1 proc. w ujęciu rocznym. W listopadzie jej wzrost wyniósł 9,9 proc. rok do roku.

Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 12,0 proc. rok do roku. Ich oczekiwania nie są bardzo rozbieżne i wahają się od 10,1 proc. do 15,3 proc., przy średniej na poziomie 11,97 proc.

Inflacja PPI wzrosła o 2,1 proc. w ujęciu rocznym

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w grudniu ub. r. spadły o 0,2 proc. wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zwiększyły się o 2,1 proc. W listopadzie wzrosły o 1,9 proc. rok do roku. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca i spadły o 0,6 proc. w ujęciu rocznym. W listopadzie zmniejszyły się o 0,8 proc. w ujęciu rocznym.

Dziesięciu analityków ankietowanych przez agencję ISB oczekiwało, że poziom inflacji producentów (PPI) w listopadzie wyniesie 2,2 proc. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od 1,9 proc. do 2,3 proc., przy średniej na poziomie 2,12 proc.