"W I kwartale tego roku planujemy emisję w dolarach w granicach 1 mld. Zapadalność papierów, które chcemy zaoferować będzie krótsza niż 10 lat" - powiedział w czwartek dziennikarzom Radziwiłł.

Radziwiłł dodał, że od początku roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w krajowe papiery dłużne wzrosło o 6 mld zł.

"Jest ogromne zaangażowanie zagranicznych inwestorów na krajowym rynku długu. Jest duży napływ kapitału z zagranicy. Od początku roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w krajowe papiery wzrosło o 6 mld zł" - dodał.