Oznacza to objęcie przez samorząd większościowego pakietu kontrolnego spółki zarządzającej regionalnym lotniskiem. "Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, bo nie mogliśmy przecież dopuścić do likwidacji portu, który jest dla regionu bramą na świat. Cena, którą udało się nam wynegocjować, jest bardzo dobra" - podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Województwo przejmie prawa majątkowe i korporacyjne AI Airports International w PLB SA za 4 miliony euro (16,5 miliona złotych). W lutym zostanie podpisana w tej sprawie umowa przedwstępna, a ostateczna umowa dotycząca nabycia akcji - najpóźniej w czerwcu. W wyniku tej operacji, samorząd województwa dysponował będzie 67 proc. głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. "Bierzemy w ten sposób odpowiedzialność za bieżącą działalność, za rozwój oraz przyszłość regionalnego portu lotniczego" - podkreślił wicemarszałek Edward Hartwich, który w imieniu zarządu województwa prowadził negocjacje z austriacką spółką.

Jak podkreślił zarząd województwa, priorytetem dla PLB będzie utrzymanie dotychczasowych połączeń obsługiwanych przez Ryanair oraz wprowadzenie regularnych codziennych połączeń z Warszawą. W tej ostatniej sprawie trwają rozmowy z firmą LOT. "Planujemy 12 lotów Bydgoszcz-Warszawa i Warszawa-Bydgoszcz tygodniowo, wpisanych w siatkę międzynarodowych odlotów z Okęcia tak, by podróżni z Bydgoszczy mieli możliwość uzyskania dogodnych połączeń do Europy oraz transatlantyckich. Do stolicy będą latać 48-miejscowe EMB-145, samoloty o europejskim standardzie. Zamierzamy też stworzyć solidny program promocyjny, który poprawi wizerunek bydgoskiego Portu Lotniczego i zwiększy liczbę odlatujących z Bydgoszczy pasażerów" - dodał Hartwich.

Decyzję o nabyciu akcji musi ostatecznie zatwierdzić sejmik województwa, który zajmie się tą kwestią na najbliższym posiedzeniu. Mniejszościowymi udziałowcami PLB są: miasto Bydgoszcz z pakietem 25 proc. i PPL LOT z 7 proc. Symboliczne udziały mają mniejsze miasta województwa, sąsiadujące z lotniskiem gminy i kilka firm.