"Zarząd banku podjął decyzję o wystąpieniu do klientów, którzy za pośrednictwem Banku nabyli obligacje wyemitowane przez Lehman Brothers Treasury Co. B.V. i gwarantowane przez Lehman Brothers Holdings Inc. z ofertą kupna tych obligacji przez bank lub inny podmiot z grupy kapitałowej banku, za kwotę stanowiącą 60% początkowej wartości inwestycji w danej walucie" - napisano w komunikacie wydanym przez Bank Handlowy.

Lehman Brothers był jednym z największych amerykańskich banków na świecie do momentu ogłoszenia bankructwa we wrześniu 2008 roku. Według wielu, to właśnie upadek Lehman Brothers zapoczątkował obecny kryzys finansowy na świecie.