Zarówno poprawę, jak i pogorszenie koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa (64 proc.) uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - podał GUS.

"Ograniczenie bieżącego (zarówno krajowego jak i zagranicznego) portfela zamówień powoduje, że dyrektorzy przedsiębiorstw zmniejszają aktualną produkcję w większym stopniu niż w grudniu. Odpowiednie prognozy są pozytywne. Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. (...) W najbliższych miesiącach należy oczekiwać mniej znaczących zwolnień pracowników niż przewidywano w grudniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć" - głosi komunikat.

GUS zwraca uwagę, że sytuacja przedsiębiorstw poszczególnych klas wielkości jest zróżnicowana. Jednostki duże jako jedyne oceniają koniunkturę pozytywnie i nieco lepiej niż w grudniu.

>>> Czytaj też: GUS: Produkcja przemysłowa w górę o 7,4 proc., poniżej oczekiwań

"Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury są formułowane przez przedsiębiorstwa małe. Bieżący portfel zamówień i produkcja są ograniczane w stopniu większym niż przed miesiącem. Prognozy w tym zakresie są mniej pesymistyczne. Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej jednostek małych są lepsze niż w grudniu, choć nadal negatywne" - czytamy w raporcie.

Najbardziej negatywnie swoją koniunkturę oceniają producenci: odzieży (minus 23 - wzrost o 6 punktów), skór i wyrobów ze skór (minus 20 - wzrost o 1 punkt), wyrobów tekstylnych (minus 15 - wzrost o 1 punkt), metali (minus 14 - wzrost o 5 punktów), a także prowadzący działalność w zakresie naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (minus 11 - wzrost o 2 punkty).

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 25 - spadek o 11 punktów), papieru i wyrobów z papieru (plus 19 - spadek o 2 punkty), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 13 - wzrost o 2 punkty).