Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie - 22 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - podał GUS.

"W styczniu odnotowuje się spadek bieżącej sprzedaży, choć mniejszy niż przed miesiącem. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują dalszego spadku sprzedaży. Mimo to zgłaszane są nieco mniej znaczące trudności przy regulowaniu bieżących i przyszłych zobowiązań. Stan zapasów towarów uważany jest za nadmierny. W konsekwencji, ilość towarów zamawianych u dostawców może być ograniczana bardziej znacząco niż prognozowano przed miesiącem" - głosi komunikat.

GUS podał, że dyrektorzy planują zmniejszyć zatrudnienie w skali nieco mniejszej niż w grudniu. Sygnalizowany wzrost bieżących i przyszłych cen towarów jest nieznacznie mniejszy od zgłaszanego przed miesiącem.

Dodatni wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury odnotowano dla branży gospodarstwo domowe - plus 2 (plus 6 w grudniu), natomiast dla branży żywnościowej odpowiedni wskaźnik przyjął wartość 0 (minus 1 przed miesiącem). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla branży pojazdy samochodowe wynosi minus 7 (w grudniu minus 2), a dla branży włókno, odzież, obuwie - minus 13 (w ubiegłym miesiącu plus 2), podał GUS.