Najsłabiej spośród największych spółek kolejną sesję zachowuje się Lotos, który traci ponad 5%. Obok negatywnego sentymentu rynkowego wpływ na zachowanie kursu ma wczorajsze informacja dotycząca sprzedaży przez MSP pakietu od 10 do 12% koncernu. W piątek rano zakończone zostało budowanie księgi popytu na 14 mln akcji Lotosu po cenie 29 zł. MSP nie wyklucza jednak kolejnej redukcji zaangażowania w spółce i odsprzedaży pakietu inwestorowi branżowemu jeszcze w tym roku. Sprzedaż lotosu z ponad 6% dyskontem w stosunku do czwartkowego kursu zamknięcia jest uzasadniona. Władze spółki przyznają, że w ciągu kolejnych dwóch kwartałów wyniki operacyjne będą pozostawały pod wpływem niskich marż operacyjnych. MSP cenę sprzedaży akcji Lotosu na poziomie 29zł uważa za satysfakcjonującą.

Pozytywne informacje napływają z Kopexu (KOPEX). Grupa jest trzecim na świecie producentem maszyn i urządzeń górniczych. Spółka ma plany rozbudowy Grupy poprzez akwizycje w celu uzupełnia oferty produktowej. W tym celu pozyskała w listopadzie ubiegłego roku 155 mln zł z emisji akcji. Plan przejęć Kopexu obejmuje cztery spółki o łącznej wartości 370 mln zł, a najważniejszym elektem planu jest akwizycja Remagu. Na rynek napłynęły informacje, że Kopex oraz Famur zostały dopuszczone przez MSP do dalszych negocjacji w sprawie kupna 85% akcji Remagu. Rozbudowa Grupy wiąże się oczywiście z dodatkowym rykiem. Z drugiej strony, aby w pełni wykorzystać obserwowane ożywienie na rynku produktów niezbędne jest rozbudowanie mocy produkcyjnych. Sukces planu akwizycji pozwoli Kopexowi wejść na nowe rynki zbytu, m.in. w Chinach oraz Australii.

Kluczowe dla rynku akcji przy praktycznie pustym kalendarzu wydarzeń będą kolejne raporty amerykańskich spółek. Dobre wyniki wczesnym popołudniem pokazał General Electric. W przyszłym tygodniu uwagę inwestorów skupi posiedzenie FED oraz towarzyszący mu komunikat, który może zasugerować inwestorom dalsze działania banku centralnego.