"W styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 15 (w grudniu minus 16). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28 proc. (w grudniu odpowiednio 12 proc. i 28 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - podano w komunikacie.

Przedsiębiorcy odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne, choć lepsze od formułowanych w grudniu. Spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 18 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco mniejszy niż przewidywano w ubiegłym miesiącu.

>>> Czytaj też: GUS: Produkcja przemysłowa w górę o 7,4 proc., poniżej oczekiwań

"Zarówno oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych jak i jej prognozy są niekorzystne, gorsze od sygnalizowanych w grudniu. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane ograniczenie zatrudnienia może być mniejsze od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Możliwy jest wolniejszy niż przewidywano przed miesiącem spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych" - napisano w komunikacie.

Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości jest zróżnicowana. We wszystkich klasach wielkości oceny ogólnego klimatu koniunktury są nadal negatywne, w przedsiębiorstwach mikro oceny te są mniej pesymistyczne niż w grudniu ub. roku, natomiast w pozostałych klasach wielkości - zbliżone do przedstawionych przed miesiącem.

"Przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości odnotowują opóźnienia płatności, co powoduje, że ich sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie, szczególnie w przedsiębiorstwach małych (w tym mikro) i średnich. Prognozy jednostek małych i średnich na najbliższe miesiące dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nadal negatywne. Przedsiębiorstwa duże przewidują zwiększenie portfela zamówień, choć mniej znaczące niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu. Prognozy produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej tych jednostek są negatywne i gorsze niż przed miesiącem" - czytamy dalej.

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 76% do 63% (w grudniu 2009 r. - 76 proc.).