W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 24 (w grudniu plus 30). Poprawę koniunktury odnotowuje 31 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 7 proc. (w grudniu odpowiednio 36 proc. i 6 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - podał GUS.

"Na takie kształtowanie się koniunktury wpływają mniej korzystne niż przed miesiącem oceny bieżącego i prognozowanego popytu oraz przyszłej sprzedaży. Aktualna sprzedaż usług może rosnąć nieco szybciej niż to zgłaszano w grudniu ubiegłego roku. W konsekwencji utrzymuje się korzystna bieżąca sytuacja finansowa. Prognozy zgłaszane przez dyrektorów firm w tym zakresie są optymistyczne, choć ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem" - głosi komunikat.

>>> Czytaj też: GUS: Produkcja przemysłowa w górę o 7,4 proc., poniżej oczekiwań

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16 (w grudniu plus 13). Poprawę koniunktury odnotowuje 24 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 8 proc. (w grudniu odpowiednio 22 proc. i 9 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na takie ukształtowanie się wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury wpływają lepsze oceny bieżącej i przewidywanej sprzedaży oraz przyszłego popytu, przy niewielkim zmniejszeniu aktualnego popytu. Dyrektorzy jednostek korzystnie oceniają swoją bieżącą i przyszłą sytuację finansową. Sygnalizowany jest szybszy niż przed miesiącem spadek zarówno bieżących jak i przewidywanych cen" - czytamy dalej w komunikacie.

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 12 (w grudniu minus 8). Poprawę koniunktury odnotowuje 11 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 23 proc. (w grudniu odpowiednio 12 proc. i 20 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Wynika to z pogorszenia negatywnych ocen bieżących i przewidywań dotyczących popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Odnotowuje się niewielki wzrost bieżących cen, w najbliższych miesiącach mogą one rosnąć szybciej, niż wskazywała prognoza z grudnia. Przewidywana redukcja zatrudnienia może być nieco większa niż prognozowano przed miesiącem" - podał GUS.

>>> Czytaj też: GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle wzrósł do 0 pkt w styczniu

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 10 (w grudniu minus 14). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 24 proc. (w grudniu odpowiednio 12 proc. i 26 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Wynika to z mniej pesymistycznych prognoz popytu oraz sprzedaży - odpowiednie oceny bieżące są bardziej niekorzystne od sygnalizowanych przed miesiącem. Mimo że aktualna sytuacja finansowa oceniana jest mniej pesymistycznie niż w grudniu, to w najbliższych trzech miesiącach może ulec dalszemu pogorszeniu. Sygnalizowany jest, mniejszy niż przed miesiącem, spadek bieżących cen. Prognozy wskazują na możliwy ich niewielki wzrost" - czytamy w komunikacie.