"Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Monnari Trade obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu" - czytamy w komunikacie. Sąd wyznaczył Grzegorza Pawlaka na nadzorcę sądowego w postępowaniu.

Monnari Trade miało 16,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 1,50 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,76 mln zł wobec 56,89 mln zł rok wcześniej. Od wszczęcia procesu upadłości firma nie publikuje wyników finansowych.